Đá khô dạng viên (pellet)


Đá khô là gì?

Đá khô dạng viên là một dạng rắn của carbon dioxide (CO2) và còn được gọi là đá CO2. Đá khô được tạo thành bằng cách: Khí CO2 sạch đi qua quá trình hóa lỏng, sau đó đi qua bồn nén áp lực cao để tạo ra CO2 ở dạng tuyết, tiếp đó dùng máy nén thủy lực để nén lại tạo ra các khối đá khô

Quy cách dạng viên:

Đá khô dạng viên nhỏ đường kính từ  3-7mm còn gọi l