Chứng nhận phân tích an toàn thực phẩm cho đá khô, đá Gel, CO2 lỏng của công ty Thanh Hằng.

Năm 2015 công ty Thanh Hằng cập nhật các phân tích kiểm nghiệm để chứng nhận các sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm.

1. Đá khô, CO2 lỏng, rắn:2. Đá Gel
- Loại đá Gel thông thường: Bao bì đạt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.- Gel thực phẩm: Ngoài tiêu chuẩn bao bì còn có chứng nhận thành phần Gel bên trong đảm bảo an toàn thực phẩm.


 
tag