Vệ sinh hệ thống máy in nhà máy SXKT Bình Dương bằng phương pháp bắn đá CO2 năm 2014

Đầu năm 2014 Công ty Thanh Hằng đã vệ sinh thành công 05 hệ thống máy in của nhà máy in Bình Dương. Chất lượng công trình được các chuyên gia người Đức đánh giá cao, đảm bảo được yêu cầu cho hệ thống máy móc in ấn, giảm thiểu thời gian ngừng máy móc và hư hại hệ thống in.

Môt số hình ảnh:


 
tag